En reise i det russiske nord trekk fra historie, geografi og samfunn

Girjje Davvi-Ruosjas

Girjje mij vuoset duola dagu kapihttalijt Lovozero jali Lujávre ja sámij ja boatsojæládusá birra dåppen, ja miehtselåttebivdom suenjelulmutiji lunna ja Davvi-Ruosja geografias, histåvrås, kultuvras ja ietján sebrudagás. 

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.