Finnmarksamenes nomadisme

I denne boka har Ørnulv Vorren kartmessig fremstilt Finnmark-samenes flyttinger, driftsområder, bosteder og leirplasser i tida 1953 – 1957.

Mannen som har skrevet denne boka var en sentral skikkelse i forskningen omkring samisk kultur i Norge gjennom siste halvdel av 1900-tallet. Han var også aktiv i byggingen av Samisk-etnografisk avdeling.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.