Movt gulahallat suhttan mánáin?

Rávvagat váhnemiidda ja earáide geat barget mánáiguin.

Girjjáš čilge máná suhtu, ja mo rávisolmmoš galggášii meannudit go mánná suhttá.