Movt gulahallat suhttan mánáin?

Råd om hvordan foreldre, og andre som jobber med barn kan nå det sinte barnet.

I heftet kan man lese om barnas sinne, og hvordan den voksne burde oppføre seg når barnet blir sint.