Guhtur-Niillas Duomis lohká bihtáid Máiza-Bier Ándde girjjis

Máiza-Bier Ándde muitalusat lohkkojuvvon Cd:i.

Guhtur-Niillas Duomis lohká bihtáid girjjis man Máiza-Bier Ándde čálii gaskamuttu 1800-logu. Dáin guovtti CD:in leat oktiibuot 11 muitalusa mas muitaluvvo Ándde eallima birra.