Guhtur-Niillas Duomis lohká bihtáid Máiza-Bier Ándde girjjis

Anders Pedersen Bær sine fortellinger fra 1800-tallet på CD.

Tuomas Magga leser fra boka til Anders Pedersen Bær, som han skrev på miden av 1800 tallet. Der er i alt 11 fortellinger fra livet hans, fordelt på to CD`er.