Giellaspáiddar nettressurs

#giellaspáiddar 1 lea oahpponeavvu joatkkaskuvlla 1. jagi ohppiide geain lea davvisámegiella vuosttašgiellan.

 

#giellaspáiddar 1 neahttaresursa lea juhkkon girjji kapihttaliid mielde. Oahpponeavvu lea heivehuvvon joatkkaskuvlaohppiide ja čuovvu Fágaođasmahttin 2020 oahppoplána ja heive sihke studerenráhkkanahtti ja fidnofágalaš oahpposurggiide.

Neahttaresurssas leat  lassiteavsttat, sihke čálalaš ja njálmmálaš bargobihtát, interaktiiva hárjehusat, liŋkkat ja jietnafiillat teavsttaide. Neahttaresursa gáibida liseanssa.