Nålis i kulda

Fortellinger fra gammel og ny reindrift.

Sanne fortellinger fra reindriften, om dyreliv og samisk folkeliv. Boka har parallell tekst på nordsamisk og norsk.