Mii dáppe 1

servodatmáhttu & geografiija, 5.-7. trinn.

Servodatmáhttu ja geografiija er læren om samfunnet og geografi. Boken er delt i 2 deler. Første del er samfunnsfag og andre del geografi.

I boken er det mye bilder og illustrasjoner som støtter teksten i boken. Fremmede ord er markert med farge og forklart på siden av boken. På slutten av hver del er det laget en sammenfatning. Det er også laget oppgaver til hver del.

Boken finnes også som digitalbok.

Til læremiddelserien er det også gitt ut: