Bollen bïjre

Interaktivt læremiddel om koppen.

Læremiddelet "Min kropp" er delt inn i 11 kapitler. Passer til alle aldersgrupper.