Två sagor på samiska och svenska

Muitalusat "Go rieban lei reainnarin" ja "go bohccus šadde gottit".

Muitalusaide leat govat ráhkaduvvon maid darvviha flanellografii. Govain leat nummárat ja darvvihuvvot távvalii seammás go muitalusa muitala.

Til fortellingene er det laget bilder som kan festes på en flanellograf. Bildene er nummerert og festes til tavlen samtidig som man forteller.