Multi 4 - Lïerehtimmiegærja

Arbeidsbok i matematikk for 4. trinnet.

Multi 4 er arbeidsbok i matematikk for elever i 4. klasse. Her er vanlige matematikkoppgaver for barneskolen. Boken er på sørsamisk.