Gïeline åahpenidh 6 - Barkoegærja

Arbeidsbok til Gïeline åahpenidh 6.

Gïeline åahpenidh 6 er en lærebokserie for elever som leser sørsamisk i 6. klasse. Denne arbeidsboka inneholder arbeidsoppgaver tilpasset leseboka samt grammatikkoppgaver. I tillegg til denne arbeidsboka, finnes det også en lesebok med tilhørende CD og en lærerveiledning.