Mijjieh daebpene 1

Samfunnsfag og geografi for 5.-7. trinn.

Sørsamisk fagbok i samfunnsfag og geografi for 5.-7. trinn. Her får elevene lese om samfunnet vi lever i og om verden og den delen av jorda som vi bor i samt ett kapittel om alle fylkene i Norge. Boka er delt i to deler, nemlig samfunnskunnskap og geografi.