Åvtese jåhta

Den første skjønnlitterære antologi på sørsamisk.

I boka kan du lese myten om Samene som Solas barn på originalspråket, og Mattias Anderssons erindringsjoik om Oulavuolie. Se likhetene mellom diktene til Gustav Kappfjell og Paulus Utsi, og nyt Nils-Aslak Valkeapääs verdensberømte dikt "Mitt hjem er i mitt hjerte".

Antologien presenterer en del sentrale fellessamiske tekster med sørsamisk utspring i moderne språkdrak. Det gjelder såvel Anders Fjellner sitt mytiske epos om Solens barn, som Nils Mattias Anderssons mye tiljublede vuolie "Åvlavuelien råantjoeh" som hittil bare har funnes på LP og CD. Videre presenterer boka en del annet viktig fellessamisk litterært tradisjonsmateriale i oversettelse til sørsamisk, slik som de gamle joiketekstene som den finske presten Jacob Fellman skrev ned under sin tjenestetid i Utsjoki helt nord i Finland. Vekselsangen "Tyven og Sjamanen" representerer et tidlig samisk vitnesbyrd om hvordan koloniseringen av Sápmi ble følt av samene selv. Denne teksten har moderne paralleller i såvel Nils-Aslak Valkeapääs dikt "Mitt hjem er i mitt hjerte" som i de mer sorgtunge delene av Paulus Utsis og Gustav Kappfjells diktning om tap av land og vann og rettigheter. Likeledes er de to mest kjente – og mest oversatte – samiske joiketekstene som første gang ble publisert i 1673 med i boka. "Måersie faavroe" og "Guldnasas" er totalt oversatt mer enn hundre ganger, så da er det jamen på tide at de endelig også utkommer på sørsamisk! Av moderne litteratur er det med utdrag fra en del sentrale samiske forfattere.