ÁGÅR - Giela darkustallam bæjvalasj aktijvuodan

Dette er den lulesamiske utgaven av TRAS (Tidlig Registrering av Språkutvikling - i daglig samspill).

Med dette materiellet er det mulig å vurdere barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.