Čieža čáppa - Rávagihppagaš

Rávagihppagaččas leat evttohusat mo Čieža čáppa-oahpponeavvoráiddu geavahit.

Oahpponeavvoráidui gullet:

Čieža čáppa ráidu gávdno maid julev- ja lullisámegillii.