Multi 1b - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7.trinn.

Multi 1b er den andre arbeidsboka for elever i 1. trinn. Multi 1 består ellers av grunnboka og Multi 1a.