Multi 3a - Maadthgærja

Multi er et læreverk for grunnskolens matematikk, 1. til 7. trinn.

Multi 3a er den første arbeidsboka for elever i 3. trinn. Multi 3 består ellers av Multi 3b og en grunnbok.