Termliste - Samfunn og helse

Sørsamisk ordliste.

Termlisten er godkjent i samisk språkråd, sametingets språkstyre eller av samisk språknemnd.