Samiske beretninger

Samiske sagn og eventyr hentet fra J.K. Qvigstads "Samiske sagn og eventyr I-IV, 1927-1929.

Beretningene i boken er organisert etter den samiske forståelseshorisont som man kan gjenfinne i de samiske trommene, med tre paralelle virkeligheter: Den nære verden, den fjerne verden og dødsriket.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.