Fortellinger og hendelser i Kautokeino

En historiebok om Kautokeino.

Boka er en Antologi med hovdtema andre verdenskrig, evakueringen og tysketida. Her forteller forfatterne hvordan de og deres siida opplevde krigen. På slutten av boka er det gamle bilder tatt før og etter krigen og en oversikt over hvor hver siida rømte under evakueringa.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.