Med ord skal tyvene fordrives

Om samenes episk poetiske diktning.

Med ord skal tyvene fordrives er en bok om samenes episk poetiske diktning. Boka gir en beskrivelse av samenes eldste diktning og store lyrikere som Olaus Sirma, Anders Fjellner og Jacob Fellman. Sammendrag på engelsk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.