Reinflokken som ble til stein

Et opphavssagn fra Kautokeino om Durkkihanvárri og Sárásuolu

Et sagn som gir en naturlig forklaring på konkrete og påviselige merker i naturen. Dette sagnet søker man å finne en naturlig forklaring på "den forsteinete reinflokken". 

Boka finne som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.