Reinflokken som ble til stein

Álgagiehtto Guovddagæjnos Durkkihanvárri ja Sárásuolo birra.

Giehtto mij luondulasj tjielgadusáv vaddá lunndomærkkajda. Dán giehton åhtsåduvvá luondulasj tjielgadusáv "gierggidum ællojda".

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.