Samer i Norden

Bok om samer i norden.

En bok med masse bilder om samer, samenes historie, kultur og levevis. Omhandler naturen, jakt, reindrift, flytting, siidaen, barn og kvinner, klestradisjoner, religion, sagn og eventyr og om samenes liv i nåtid og fremtid.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.