Matti Aikio - Dobbelt hjemløs

Gunnar Gjengset forteller om et svært omskiftelig liv for en av verdens første urfolksdiktere.

Han skrev ikke mange bøker, men var en viktig opinionsdanner for samtiden. Få norske forfattere har preget avisenes førstesider i samme grad som Aikio gjorde gjennom hele sin karriere. Og budskapet var hele tiden det samme. La samefolket være i fred med sitt språk og sin kultur.

Matti Aikio debuterte i Danmark i 1904, og i selvstendige Norge i 1906 med romanen I Dyreskind, som senest ble gitt ut i nytt opplag i 1975.