Náhkehasat

Romanen skildrer miljøet i Karasjok ved forrige århundreskifte.

Hovedpersonen i romanen er en rik reineier. Han kommer i konflikt med sine egne, de fastboende og med den norske øvrigheten.