Min reise fra Sameland til Grønland

Med Nansen over Grønlandsisen i 1888.

Her forteller Samuel J. Balto om sin reise med Nansen over Grønlandsisen i 1888. I boken er det både samisk og norsk tekst. Her gjengis også et brev av Samuel Balto, som han skrev under sitt opphold i Alaska. Redaksjon og innledning er ved Ørnulv Vorren.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.