Goavddis

Kulturhistorisk skriftserie.

Synliggjør gamle kilder, ordtak og historiske skrifter som ikke er så kjent i dag.