Fra villreinjakt til reindrift

En skriftseriebok med mye historie om fangsbasert villreinjakt og dagens reindrift.

I dette første nummeret av Árrans skriftserie om samisk kultur og historie handler det om tidligere samers villreinjakt og endringene som utgjorde dagens reindrift. Boken forteller r en god del om gamle arkeologiske funn, kulturminner og kulturlandskap som belyser samenes historie om selvberging, bosetningsmønstre, villreinjakt og tamreindrift. Boken er hovedsakelig norsk og svensk med sammendrag på lulesamisk.