Eatneme jealije - Barkoegærja

Arbeidsbok som er tilpasset leseboka Eatneme jealije.

Arbeidsoppgavene er blant annet knyttet opp mot planter og insekter i elver, innsjøer og havet. I leseboka Eatneme jealije lærer vi om planter og insekter i elver, innsjøer og havet, og oppgavene i boka er knyttet til disse temaene.  Boka finnes også på lulesamisk og nordsamisk.

Andre bøker i denne serien er: