Eatneme-åavtoe - Barkoegærja

Arbeidsbok til boka Eatneme-åavtoe.

Eatneme-åavtoe er den første temaboka i bokserien om naturen. I arbeidsboka finnes illustrasjoner og arbeidsoppgaver om høstnaturen og fuglene. Boka passer for småskoletrinnet. Boka finnes også på lulesamisk og nordsamisk.

Andre bøker i denne serien er: