Dalvie-eatneme - Barkoegærja

Daelvie-eatneme er den andre temaboka i bokserien om naturen.

I arbeidsboka finnes illustrasjoner og arbeidsoppgaver om vinternaturen og dyrene. Oppgavene i boka er tilpasset tekstene i leseboka. Boka passer for småskoletrinnet. Boka finnes også på lulesamisk og nordsamisk.

Andre bøker i denne serien er: