Eatneme jealije

Eatneme jealije er den tredje boka i bokserien om temaet naturen.

Eatneme jealije er en lesebok og handler om klasse som er på uteskole om våren. Vi får vite hva de hører, ser, gjør og opplever på turen og bli kjent bl.a. med plante- og dyrelivet ved elver, innsjøer og sjøen. Det finnes også ei arbeidsbok til denne boka. Temabøkene er for barnehage og småskoletrinnet. Boka finnes også på lulesamisk og nordsamisk.

Andre bøker i denne serien er: