Bovtsen guelmieh

Sør-, lule- og nordsamiske termer om reinen, med forklaringer på norsk.

Bovtsen guelmieh betyr reinens utseende. I denne boken gjengis reindriftsnæringens fagtermer på tre samiske språk. Terminologien varierer fra område til område, også innen ett og samme språk, og boka kan derfor oppmuntre leseren til å finne ut mer om hvilke termer som brukes i akkurat deres område.