Áiggit rivdet

Gamle fortellinger.

Fortellinger fra begynnelsen av 1900-tallet. Fortellingene er skjedd i området Masi, der forfatteren var ifra. Boken har også bilder fra den tiden.

Boken finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.