Cafe Boddu 2

Essaysamling.

Boka inneholder artikler av 9 forskjellige forfattere. Artiklene handler blant annet om duodjeestetikk, fortellinger, dikt, musikk, ukedager i reindrifta og språk.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.