Movt áigi lea rievdan

En bok om reindriftssamenes liv.

Dette er en bok om hvordan livet hos reindriftssamene var før i tiden, og hvordan den er endret. Boken er en selvbiografi og handler om samisk kultur, tradsjoner, tradisjoenell kunnskap innen reindrift, naturfag og medisinering, hvordan reglene er i en gamme eller lavvu og litt om barneoppdragelse.