Mus ledje bálgat

Fortellinger og dikt fra Kautokeino.

Mikkel P. A. Bongo forteller her om sin og noen andre slekter i Kautokeino, noen forklaringer på stedsnavn og om noen hendelser i Kautokeino. Leseren får en innblikk i samisk historie, kultur og tradisjoner samt noen samiske merkedager. Boken er skrevet i både vanlig fortellerstil og diktstil, og rommer også en del eldre bilder.