Åarjelsaemien foneemeteeste

Sørsamisk fonemtest.

Åarjelsaemien foneemeteeste er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Testen består i tillegg til denne billedboka også av skåringsark