Begrepsforsåelse - kartleggingsprøve

Digital kartleggingsprøve om begrepsforsåelse.

Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper.

Les mer om Doabaáddejupmi på nordsamisk på Statped sine sider.

Les mer om Baáhkodádjadus på lulesamisk på Statped sine sider.

Les mer om Dïejvesegoerkese på sørsamisk på Statped sine sider.