Åarjelsaemien foneemeteeste - Skååringegihpe

Skåringshefte til sørsamisk fonemtest.

Åarjelsaemien foneemeteeste er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Testen består billedbok og skåringsark. Dette heftet inneholder skåringsark.