Fonemteasta davvisámegillii

Fornyet Fonemtest på nordsamisk.

Fonemtesten er utarbeidet til hjelp for logopeder og andre som trenger dette for å kunne analysere barns språk. Testen inneholder vanlige ord som en forventer at barna kjenner til. Ved hjelp av denne testen skal man kunne kartlegge barnets språksystem og gi det skal gi en indikasjon om barnet har språkvansker.

Les mer om nordsamisk fonemtest på Statped sin nettsider.