Den siste flytteveien

Disse to programmene er om beiteproblematikken og omstillingsprosesser i reindrifts-næringa.

I det første programmet (Den siste flytteveien) ser man nærmere på omstillingen i reindriften. Fra å være en levemåte, er næringen forvandlet til å bli kun kjøttprodusent slik landbruk er blitt. Den gamle siidaordningen, hvor hver siida hadde bruksrett til bestemte beiteområder, ble oppløst ved at myndighetene ved lov laget bestemmelsen om felles beiterettigheter. Dette har ført til konkurranse og konflikt, og pengemakten har tatt styringa over reindriften.

I det andre programmet (Duften av paragrafen) ser man nærmere på beiteland, og hvorfor de blir ødelagt. Satellittbilder viser at reinlaven dør og reineierne får skylda for den økologiske krisen.