Laksedød - Laksekonflikt

2 program om laks og laksefisket i Tanavassdraget.

  1. del er om parasitten Gyrodactylus salaris.
  2. del er om laksekrigen mellom Norge og Finland.