En fortelling om samisk reindrift

I denne dokumentarfilmen følger vi en gruppe samiske reineiere i Kautokeino gjennom åtte årstider.

Reineiere hevder at den norske stat ødelegger naturen og beiteområdene gjennom sin reinpolitikk, og at de som reineiere blir umyndiggjort. Filmen viser hvilke ressurser som ligger i reindriftssamenes ferdigheter og tar opp noen av de konfliktene samene opplever i møte med norsk forvaltning og lovgivning.