Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

SEAD er et nasjonalt samisk tjenesteytende system som bistår kommuner og fylkeskommuner.

De legger til rette for en kvalitativt god opplæring for samiske barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Les mer

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)