Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus - (SEAD)

SEAD lea našuvnnalaš sámi bálvalusvuogádat mii veahkeha suohkaniid ja fylkkasuohkaniid.

Sii heivehit kvalitatiivalaš buori oahpahusa sámi mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide geain leat earenoamáš dárbbut oahpahusas. Loga eambbo.

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)