Hva kan deles på delingsarena?

Noen tips til hva som kan deles på delingsarenaen.

Noen forslag til delingsressurser:

  • årsplaner, periodeplaner, ukeplaner, temaplaner
  • forklaringer til arbeidsoppgaver, veiledninger, oppskrifter
  • lenker til relevante nettsider og fagartikler
  • prosjektbeskrivelser og vurderinger
  • lydfiler
  • videoer
  • quiz (kan lages på delingsarena)
  • bilder av ferdige produkter/duodjier/prosjekter. Med enkel forklaring på materialer og arbeidsbeskrivelse. 
  • bilder der elevenes /barnas arbeid fremkommer, gjerne i forb. med prosjektarbeid/temaarbeid. Fokus må være på bildet og ikke ansiktet. 
  • tankekart med mål /tema/fag osv.